رزینهای پوشش خودرویی

یکی دیگر از محصولات شرکت سیبا پلیمر، رزینهای اکریلیک محلولی برای پوشش حفاظت از فلزات و رنگ و لاک سطوح فلزی خودروها می‌باشد. این گونه رزین‌ها بر پایه منومرهای متاکریلیک تهیه و تولید شده در بازار معروف به رزین‌های هیدروکسیلدار هستند که با درصد OH مختلف قابل عرضه می‌باشند.


ردیف
 کد محصول
عدد هیدروکسیل
حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1  S281  1.8 X  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
 TDS  دانلود
 2  S282  2.7 X  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)   TDS  دانلود
 3   S283  4.5 X/MPA
  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
 TDS  دانلود
 4  S294  1.8  X/BAc پوشش تعمیراتی خودرو
 TDS  دانلود
 5  S295  2.7 X/S100
 پوشش تعمیراتی خودرو  TDS دانلود
 6  S296  4.5  BAc  پوشش تعمیراتی خودرو  TDS  دانلود