رزینهای پوشش خودرویی

یکی دیگر از محصولات شرکت سیبا پلیمر، رزینهای اکریلیک محلولی برای پوشش حفاظت از فلزات و رنگ و لاک سطوح فلزی خودروها می‌باشد. این گونه رزین‌ها بر پایه منومرهای متاکریلیک تهیه و تولید شده در بازار معروف به رزین‌های هیدروکسیلدار هستند که با درصد OH مختلف قابل عرضه می‌باشند.


ردیف
 کد محصول
عدد هیدروکسیل
حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1  S281  1.8 X/BAC  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
 TDS  دانلود
 2  S282  2.7 X/BAC  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)   TDS  دانلود
 3   S283  4.5 X/MPA
  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
 TDS  دانلود
4 S291 1.8 Xپوشش فلزی  TDSدانلود 
S292 2.7  Xپوشش صنعتی  TDSدانلود 
S293 4.2 X/S100/BAC پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی) TDS
 دانلود
S294 4.2  X/S100/BACپوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی) TDS دانلود