رزینهای صنعت چینی و سرامیک

این رزینها بر پایه کوپلیمرهای متاکریلیک طراحی و تولید شده و استفاده وسیعی در صنعت چاپ بر روی چینی ، سرامیک و شیشه داشته و حاصل کار دقیق و منظم واحد تحقیق توسعه شرکت سیبا پلیمر البرز میباشد. همچنین بایندر رنگهای سرامیک یکی دیگر از محصولات این خانواده میباشد.این محصول توسط شرکت سیبا پلیمر در بازار عرضه شده و در تعدادی از شرکتهای بزرگ تولید چینی کشور جایگزین محصول مشابه اروپایی گردیده است.

 ردیف
 کد محصول
درصد جامد
 رنگ  کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1 S601/S602
41±1
 زرد ورنی سرامیک
 TDS دانلود
 2 S610
30±2
شفاف
روغن سرامیک
TDS دانلود