رزین های پوشش ساختمانی

از جمله محصولات این شرکت رزینهای  پایه آب بوده که به منظور تولید انواع رنگهای ساختمانی مورد کاربرد در نماهای داخلی و خارجی ساختمان، به طور گسترده استفاده شده و با فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی در شرکت سیبا پلیمر البرز تولید و ارائه می‌شود.