پلیمرهای پودری

این دسته از پلیمرها طی فرایندی به نام پلیمریزاسیون سوسپانسیونی تولید شده و محصول کاملا پودری می‌باشد. این فرایند برای اولین بار در کشور جهت تولید پلیمرهای اکریلیک به اجرا در آمده و امکان تولید صدها نوع پلیمر و کوپلیمر آکریلیک را فراهم میآورد. در شرکت سیبا پلیمر البرزتا کنون چندین محصول در حوزه های پوشش، رنگ و جوهر به تولید انبوه رسیده و روانه بازار گردیده است.

   
ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
 عدد اسیدی
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1  P201 46
68000
13±1
بایندر رنگهای استخری و نمای ساختمان
 TDS دانلود
 2  P202 65
60000
8±1
بایندر رنگهای ترافیکی و سازه های فلزی
 TDS دانلود
 3 P204
62
60000
3.5
بایندر رنگهای جدولی و سطوح بتنی
 TDS دانلود
 4 P301
32
45000
 0 بایندر جوهر و مرکب چاپ
 TDS دانلود
5P30245 50000 0بایندر جوهر و مرکب چاپ TDS
دانلود
6  P303 65
45000
 0 بایندر جوهر و مرکب چاپ
 TDS دانلود
 7 P304 62 50000بایندر جوهر و مرکب چاپ TDS
 دانلود
8  P401 105
142000
 0 کنترل کننده انقباض خمیر BMC
 TDS دانلود
9  P402 108
85000
 0  کنترل کننده انقباض خمیر BMC,SMC
 TDS دانلود