دانلود

/UserImage/S610..pdf

پلیمرهای محلولی

پلیمرهای محلولی که طی فرایند پلیمریزاسیون محلولی تولید می‌گردند سالهاست در کشور ، توسط چندین واحد تولیدی درحال اجراست، ما با تکیه بر دانش و تجربه مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه خود تلاش نمودیم تا ضمن ارائه کیفیتی متمایز نسبت به سایر تولیدکنندگان، ثبات در کیفیت را پاسدار باشیم. محصولاتی که تاکنون در این حوزه روانه بازار شده شامل بایندر رنگ‌های ترافیک تک جزئی، دوجزئی و سه جزئی، پوشش‌های سطوح فلزی و پلاستیک‌ها، همچنین رزین‌های دوجزئی هیدروکسیلدار جهت رنگ‌های خودرویی و رزین‌های مورد مصرف در رنگ‌های ساختمانی و نمای بیرونی می‌باشد.رزینهای هیدروکسیلدار

ردیف
 کد محصول
عدد هیدروکسیل
حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1  S281  1.8  X  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
 TDS دانلود
 2  S282  2.7 X
 پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)   TDS  دانلود
 3   S283  4.5 X/MPA
  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
 TDS دانلود
 4  S294  1.8  X/BAc پوشش تعمیراتی خودرو
 TDS
 5  S295  2.7 X/S100
 پوشش تعمیراتی خودرو  TDS
 6  S296  4.5  BAc  پوشش تعمیراتی خودرو  TDS

ردیف
 کد محصول
درصد جامد
 Tg ºC حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1 S253 60±1  40  T/X رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق گرمسیر
 TDS دانلود
 2 S254 60±1  38 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق معتدل
 TDS دانلود
 3 S255 60±1 31 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق سردسیر
 TDS دانلود
 4 S256 60±1  38 T/X رنگ ترافیک تک جزیی - براقیت عالی
 TDS دانلود ردیف
 کد محصول
Tg ºC
حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1 S261
105
T
پوشش پلاستیک سخت
 TDS  دانلود
 2 S264
67
T/X
پوشش پلاستیک pp
TDS دانلود 
 3 S265
53
T/X
پوشش pvc نرم
 TDS دانلود
 4 S270
43
T/X
پوشش فلزات
 TDS دانلود
 5  S27117  T/Xپوشش استخری  TDSدانلود
6 S351
 34 EtAc/BuAc
 بایندر جوهر و مرکب چاپ
 TDS
 7
S601/S602 
35
 S100 ورنی سرامیک
 TDS دانلود
8  S610  35 S100/150
روغن سرامیک
TDS
دانلود