پلیمرهای امولسیونی 

یکی از رایجترین و ایمن ترین شکل تولید و مصرف رزین‌ها، روش امولسیونی است که سابقه تولید آن در کشور به حدود 50 سال بالغ می‌گردد. با توجه به گستردگی محصولات تولیدی به روش مذکور، این شرکت اقدام به تولید آن دسته از محصولات امولسیونی نمود که تا کنون فقط از منابع خارجی قابل تامین بوده، از آن جمله می‌توان از رزین‌های امولسیونی ترافیک تک جزئی نام برد که در آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد شد.